مرکز تخصصی آپا خوارزمی در هفته پژوهش سال 96

غرفه مرکز تخصصی آپا خوارزمی در هفته پژوهش در تاریخ 11 ام تا 13 ام آذر در پردیس کرج و در تاریخ 26 ام تا 28 ام در پردیس تهران دانشگاه خوارزمی پذیرای دانشجویان، اساتید و علاقمندان حوزه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات بود. در راستای برگزاری این نمایشگاه، غرفه تخصصی آپا خوارزمی توسط مسئولین مورد بازدید قرار گرفت.

افتتاح "مرکز تخصصی آپا"ی دانشگاه خوارزمی

مرکز تخصصی آگاهی‌رسانی، پشتیبانی و امداد در حوزه افتا (آپا) خوارزمی، با رویکرد استفاده از نیروهای دانشگاهی در جهت خدمت به صنعت کشور و تقویت پیوند دانشگاه و صنعت افتتاح گردید.