نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی آپا خوارزمی

 

تاریخچه تاسیس

با توجه به افزايش تعداد حوادث امنيتي کامپيوتري و لزوم وجود مراکز پژوهشي دانشگاهي براي پشتيباني و رفع نيازهاي پژوهشي جامعه در اين حوزه و ايجاد فرصت‌ها براي فرداي بهتر در حوزة امنيت سايبري، مرکز پژوهشي آپا دانشگاه خوارزمی (آگاهي‌رساني، پشتيباني، امداد براي آسيب‌پذيري‌ها و حوادث امنيتي سايبري) تابستان 1395 تاسيس گردید.

افتتاحیه مرکز

مرکز تخصصی آگاهی‌رسانی، پشتیبانی و امداد در حوزه افتا (آپا) خوارزمی، با رویکرد استفاده از نیروهای دانشگاهی در جهت خدمت به صنعت کشور و تقویت پیوند دانشگاه و صنعت افتتاح گردید، و گواهی رسمی فعالیت آن از طرف وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، جناب آقای دکتر واعظی در راستای سفر استانی ریاست محترم جمهور در روز چهارشنبه 26 آبان ماه 95، به ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر سبحان اللهی اعطاء گردید.

خدمات

انجام پژوهش‌هاي علمي اعم از پژوهش‌هاي بنيادي، کاربردي و توسعه‌اي در ابعاد مختلف امنيت سايبري به منظور ارتقاء و رشد دانش و تکنولوژي‌هاي مربوطه مطالعة حملات سايبري و استخراج الگوي حملات مربوطه با استفاده از آناليز ترافيک شبکه و داده هامطالعه و کشف آسيب‌پذيري‌هاي سيستم‌ها، اعم از سيستم‌هاي نرم‌افزاري،سخت‌افزاري و پروتکل‌هاي ارتباطي آناليز آسيب‌پذيري‌ها و حوادث امنيتي سايبريپيجويي و فورنسيک ديجيتالايجاد استراتژي‌هاي جبران و راه‌حل براي آسيب‌پذيري سيستم‌ها و همچنين حوادث امنيتي، از قبيل ارائه وصله‌هاي امنيتي، تکنيک‌هاي مستحکم‌سازي، توصيه براي پيکره‌بندي امنارائه کمک و مشاوره براي ايجاد نرم‌افزارهاي جديد با توجه به دانش‌ها و تجربيات حاصل از آسيب‌پذيري امنيتيمشاوره براي امنيت سازماني با شناسايي شکاف امنيتي و تهديدات داخليرسيدگي به حوادث و آسيب‌پذيري‌هاي امنيتي سايبري و فوريت‌هاي امنيتي سيستم‌هاي کامپيوتريارائه راه‌حل براي سيستم‌ها و سازمان‌هاي آسيب ديده، از قبيل زُداینده‌هاي دُژافزار و بازيابي اطلاعات.

ايجاد ابزارهاي جديد براي کشف آسيب‌پذيري‌ها، تحليل ترافيک شبکه و داده‌ها، امکان پيجويي و فورنسيک ديجيتال،  و رسيدگي به حوادثايجاد تعامل و ارتباط و همکاري با مراکز و مؤسسات علمي و پژوهشي، و همچنين نهادهاي اجرايي در زمينه‌هاي مرتبط مورد علاقهتربيت نيروکمک به راه‌اندازي گروه‌هاي جديد پاسخ به حوادثبرنامه‌نويسي امنآناليز کدهاي ساخته شده و مهندسي معکوس کدهاي دشمنانهارزیابی امنیتی سیستمهاجمع‌آوري و به اشتراک‌گذاري اطلاعات، و همچنين هشداردهي به جامعه در زمينة آسيب‌پذيري‌ها و حوادث امنيتي سايبريبرگزاري دوره‌هاي آموزشيبرگزاري و همکاري در برگزاري تمرينات و مسابقات کشوري و يا بين‌کشوري در پاسخ به حوادث سايبري، در چهارچوب ارتقاي علمي و فني و منافع کشوربرگزاري گردهمايي‌ها و جلسات علمي، از قبيل برگزاري جلسات بحث و گفتگو، سمينار، کنفرانس، ميزگرد در زمينه‌هاي مرتبط با اهداف واحد پژوهشي انجام خدمات مشاورة علمي - پژوهشي در رابطه با برنامه‌هاي پژوهشي در حوزة امنيت سايبري

گروههای پژوهشی

فعالیت­ها در قالب 5 تیم پژوهشی:

1- تيم مطالعه آسيب‌پذيري‌ها و رسيدگي به حوادث امنيتي سايبري

2- تيم تحليل و بررسی حوزه امنیت اینترنت اشیاء

3- تیم کشف آسیب پذیری های نرم افزارها (بالاخص حوزه نرم افزارهای حوزه موبایل App)

4- تیم مستحکم سازی و امن سازی حوزه دیتاسنتر

5- برنامه نویسان حوزه موبایل و امنیت این حوزه