ISMS_Request


فرم درخواست مشاور یا پیاده سازی ISMS

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
1 تاریخ تکمیل فرم:

تاریخ شمسى:

2 نام سازمان:
3 حوزه فعالیت/ وزارتخانه:
4 تلفن ثابت:
5 شماره همراه:
6 نام فرد مسئول:
7 آدرس وب سایت:
8 پست الکترونیکی:
9 ۱) آیا سازمان قصد اخذ گواهینامه ISO 27001:2013 را دارد؟
بله
خیر
10 ۲)در صورت مثبت بودن پاسخ، چه نوع گواهینامه‌ای مدنظر است؟
ملی
بین المللی
11 ۳)در صورت مثبت بودن پاسخ، هزینه انتخاب و اخذ قرارداد با شرکت ممیزی کننده به عهده چه کسی است؟
کارفرما
پیمانکار
12 ۴)محدوده فرآیندی مورد نظر برای پیاده سازی پروژه در کدام یک از حوزه ها تعریف شده است؟
تنها حوزه فناوری اطلاعات
کلیه فرآیندهای سازمانی
13 ۵)تعداد ساختمان؟
14 ۶)نحوه ارتباط ساختمان ها؟
15 ۷)محدوده پرسنل را تعیین کنید؟
کلیه پرسنل سازمان
پرسنل حوزه فناوری اطلاعات
سایر
16 ۸)تعداد پرسنل سازمان؟
17 ۹) تعداد نیروی انسانی حوزه فناوری اطلاعات؟
CAPTCHA