ISMS_Evaluation


فرم خود ارزیابی ISMS
موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
1 تاریخ تکمیل فرم:

تاریخ شمسى:

2 نام سازمان:
3 نام کارشناس مربوطه:
4 سمت:
5 شماره تماس:
6 پست الکترونیکی:
7 1)آیا در سازمان شما بیانیه امنیت اطلاعات تدوین شده است؟
بله
تا حدودی
خیر
8 2)آیا در حوزه های مختلف امنیت اطلاعات سیاست های امنیتی تدوین شده است؟
بله
تا حدودی
خیر
9 3)آیا در حوزه های مختلف امنیت اطلاعات روشهای اجرایی مکتوب و مستند تدوین شده است؟
بله
تا حدودی
خیر
10 4)آیا فرآیندی برای بازنگری منظم و مستمر روشهای اجرایی حوزه امنیت اطلاعات وجود دارد؟
بله
تا حدودی
خیر
11 5)آیا سیاستهای امنیتی به صورت منظم و موثر به پرسنل اطلاع رسانی می شود؟
بله
تا حدودی
خیر
12 6)آیا سیاستهای امنیتی در ابتدای قرارداد پیمانکاران به آنها اطلاع رسانی می شود؟
بله
تا حدودی
خیر
13 7)آیا در سازمان شما تشکیلات امنیت اطلاعات وجود دارد؟
بله
تا حدودی
خیر
14 8)آیا مسئولیتها و وظایف حوزه امنیت اطلاعات به صورت شفاف تعریف شده است؟
بله
تا حدودی
خیر
15 9)آیا شورای راهبردی امنیت اطلاعات وجود دارد؟
بله
تا حدودی
خیر
16 10)آیا جلسات شورای راهبردی به صورت منظم و مستمر تشکیل می گردد؟
بله
تا حدودی
خیر
17 11)آیا در سازمان شما مکانیزمی برای ارتباط با نهادهای امنیت اطلاعات نظیر مرکز ماهر و مرکز افتا وجود دارد؟
بله
تا حدودی
خیر
18 12)آیا در سازمان شما اجازه دسترسی Remote پیمانکاران ممنوع شده است؟
بله
تا حدودی
خیر
19 13)در صورت مجاز بودن دسترسی Remote آیا الزاما از روشهای امن نظیر VPN استفاده می شود؟
بله
تا حدودی
خیر
20 14)آیا در زمان استخدام با محل های کاری قبل افراد تماس گرفته می شود؟
بله
تا حدودی
خیر
21 15)آیا در بدو استخدام از پرسنل تعهدنامه عدم افشای اطلاعات اخذ می گردد؟
بله
تا حدودی
خیر
22 16)آیا روال منظمی برای فرهنگ سازی و آموزش امنیت اطلاعات وجود دارد؟
بله
تا حدودی
خیر
23 17)آیا در رویه های انضباطی سازمان شما، به تخلفات امنیت اطلاعات و جرایم رایانه ای اشاره شده است؟
بله
تا حدودی
خیر
24 18)آیا در فرم تسویه حساب واحد پرسنل امضای واحد فناوری اطلاعات لحاظ شده است؟
بله
تا حدودی
خیر
25 19)آیا پیش از ترک پرسنل، کلیه دسترسی های شبکه ها و برنامه های کاربردی فرد لغو می گردد؟
بله
تا حدودی
خیر
26 20)آیا در سازمان شما، برنامه ای برای به روز رسانی دوره ای دارایی های اطلاعاتی وجود دارد؟
بله
تا حدودی
خیر
27 21)آیا در سازمان روالی برای طبقه بندی اطلاعات وجود دارد؟
بله
تا حدودی
خیر
28 22)آیا در سازمان روالی در خصوص نحوه برخورد با اطلاعات محرمانه، سری و ... وجود دارد؟
بله
تا حدودی
خیر
29 23)آیا پیش از تحویل سیستم های کامپیوتری به افراد دیگر، سیستم به شیوه ای امن فرمت می گردد؟
بله
تا حدودی
خیر
30 24)آیا پیش از امحاء کامپیوترها و سرورها، هارد آن ها بیرون آورده می شود؟
بله
تا حدودی
خیر
31 25)آیا ورود و خروج لپ تاپ به مجموعه شما کنترل می گردد؟
بله
تا حدودی
خیر
32 26)آیا درگاه های USB در مجموعه شما بسته شده است؟
بله
تا حدودی
خیر
33 27)آیا درگاه USB برای پرسنل در مجموعه شما بسته است؟
بله
تا حدودی
خیر
34 28)آیا در سازمان شما Port Security استقرار یافته است؟
بله
تا حدودی
خیر
35 29)آیا در سازمان شما خط مشی کنترل دسترسی وجود دارد؟
بله
تا حدودی
خیر
36 30)آیا روش اجرایی کنترل دسترسی به درستی پیاده سازی شده است؟
بله
تا حدودی
خیر
37 31)آیا سطح دسترسی افراد با توجه به پست سازمانی در سازمان تعریف شده است؟
بله
تا حدودی
خیر
38 32)آیا سیاستهای مدیریت کلمه عبور نظیر حداقل تعداد کاراکتر در شبکه پیاده سازی شده است؟
بله
تا حدودی
خیر
39 33)آیا سیاستهای مدیریت کلمه عبور نظیر لزوم رعایت پیچیدگی در شبکه پیاده سازی شده است؟
بله
تا حدودی
خیر
40 34)آیا دسترسی به سورس کد برنامه ها در سازمان شما محدود شده است؟
بله
تا حدودی
خیر
41 35)آیا وب سایتهای شرکت https هستند؟
بله
تا حدودی
خیر
42 36)آیا روی سوییچهای شرکت telnet بسته است؟
بله
تا حدودی
خیر
43 37)آیا تنظیمات امنیتی SSH انجام شده است؟
بله
تا حدودی
خیر
44 38)آیا اطلاعات در شبکه شما به صورت رمزشده منتقل می شود؟
بله
تا حدودی
خیر
45 39)آیا در سامانه اتوماسیون اداری شما امضای دیجیتال تعریف شده است؟
بله
تا حدودی
خیر
46 40)آیا ورودی های سازمان با دوربین کنترل می شود؟
بله
تا حدودی
خیر
47 41)آیا مرکز داده دارای سیستم کنترل دسترسی وجود دارد؟
بله
تا حدودی
خیر
48 42)آیا سیستم کنترل دسترسی مرکز داده دارای احراز هویت دوعامله می باشد؟
بله
تا حدودی
خیر
49 42)آیا سیستم کنترل دسترسی مرکز داده دارای احراز هویت دوعامله می باشد؟
بله
تا حدودی
خیر
50 43)آیا خروج از مرکز داده نیز دارای سیستم کنترل دسترسی است؟
بله
تا حدودی
خیر
51 44)آیا درون مرکز داده و ورود و خروج به آن با دوربین کنترل می شود؟
بله
تا حدودی
خیر
52 45)آیا مرکز داده دارای سیستم اطفاء اتوماتیک می باشد؟
بله
تا حدودی
خیر
53 46)آیا مرکز داده دارای سیستم سرمایش HVAC می باشد؟
بله
تا حدودی
خیر
54 47)آیا کلیه تجهیزات مرکز داده پشت UPS می باشند؟
بله
تا حدودی
خیر
55 48)آیا ساختمان شما دارای ژنراتور می باشد؟
بله
تا حدودی
خیر
56 49)آیا مسیر عبور کابل های برق و شبکه در مرکز داده از هم جداست؟
بله
تا حدودی
خیر
57 50)آیا در سازمان شما روش اجرایی نسخه پشتیبان وجود دارد؟
بله
تا حدودی
خیر
58 51)آیا نسخ پشتیبان در محلی خارج از اتاق سرور نگهداری می شود؟
بله
تا حدودی
خیر
59 52)آیا نسخ پشتیبان در محلی خارج از سازمان نگهداری می شود؟
بله
تا حدودی
خیر
60 53)آیا از سرویس دهنده های سازمان به صورت منظم Image تهیه می شود؟
بله
تا حدودی
خیر
61 54)آیا ابزاری برای مانیتورینگ در مجموعه شما استفاده می شود؟
بله
تا حدودی
خیر
62 55)آیا در مجموعه شما سرور هم زمان سازی (NTP) وجود دارد؟
بله
تا حدودی
خیر
63 56)آیا کلیه کلاینتها و سرورها دارای لایسنس آنتی ویروس می باشند؟
بله
تا حدودی
خیر
64 57)آیا همه سرورها به صورت منظیم Update های آنتی ویروس را دریافت می نمایند؟
بله
تا حدودی
خیر
65 58)آیا در سازمان شما روش اجرایی برای مدیریت تغییرات وجود دارد؟
بله
تا حدودی
خیر
66 59)آیا در سازمان شما روش اجرایی برای مدیریت ظرفیت وجود دارد؟
بله
تا حدودی
خیر
67 60)آیا در لبه اینترنت سازمان شما دیواره آتش (Firewall) وجود دارد؟
بله
تا حدودی
خیر
68 61)آیا بر سر مسیر سرویس دهنده های سازمان شما دیواره آتش وجود دارد؟
بله
تا حدودی
خیر
69 62)آیا شرکت دارای دیواره آتش برنامه کاربردی تحت وب (WAF) وجود دارد؟
بله
تا حدودی
خیر
70 63)آیا شرکت دارای سیستم مهاجم یاب (IDS) می باشد؟
بله
تا حدودی
خیر
71 64)آیا شبکه سازمان شما ناحیه بندی (Vlanning) شده است؟
بله
تا حدودی
خیر
72 65)آیا در مجموعه شما روال و رویه ای برای تبادل اطلاعات وجود دارد؟
بله
تا حدودی
خیر
73 66)آیا در سازمان شما روش اجرایی مستندی به منظور طراحی، تولید و توسعه برنامه های کاربردی وجود دارد؟
بله
تا حدودی
خیر
74 67)آیا در سازمان شما، به موازات نیازسنجی عملیاتی، نیازسنجی امنیتی نیز صورت می پذیرد؟
بله
تا حدودی
خیر
75 68)آیا در تدوین RFP های تولید برنامه های کاربردی ملاحظات امنیتی لحاظ می شود؟
بله
تا حدودی
خیر
76 69)آیا چک لیستی به منظور رعایت ملاحظات امنیتی در تولید برنامه های کاربردی وجود دارد؟
بله
تا حدودی
خیر
77 70)آیا نرم افزارها پیش از راه اندازی و استقرار مورد تست نفوذپذیری و ارزیابی امنیتی قرار می گیرند؟
بله
تا حدودی
خیر
78 71)آیا نرم افزارها پیش از عملیاتی شدن مورد تست پذیرش (تست کارایی، بار و ...) قرار می گیرند؟
بله
تا حدودی
خیر
79 72)آیا در قرارداد پیمانکاران سازمان، بندهای محافظت از امنیت اطلاعات قید می گردد؟
بله
تا حدودی
خیر
80 73)آیا از پیمانکاران تعهدنامه عدم افشای اطلاعات اخذ می گردد؟
بله
تا حدودی
خیر
81 74)آیا در قرارداد پیمانکاران سطح ارائه سرویس لحاظ می گردد؟
بله
تا حدودی
خیر
82 75)آیا برای همه قراردادهای فناوری اطلاعات، ناظر داخلی یا بیرونی تعیین می گردد؟
بله
تا حدودی
خیر
83 76)آیا ناظر قرارداد سطح ارائه سرویس (SLA) را کنترل می نماید؟
بله
تا حدودی
خیر
84 77)آیا در سازمان نرم افزار ثبت درخواستها (Help Desk) وجود دارد؟
بله
تا حدودی
خیر
85 78)آیا اکثریت درخواستها در این سامانه ثبت می شود؟
بله
تا حدودی
خیر
86 79)آیا روالی برای ثبت و پیگیری رخدادهای امنیتی وجود دارد؟
بله
تا حدودی
خیر
87 80)آیا در مجموعه شما کمیته ای با عنوان CERT یا کمیته حوادث و رخدادها وجود دارد؟
بله
تا حدودی
خیر
88 81)آیا پایگاه دانشی به منظور ثبت درس های گرفته شده از رخدادها وجود دارد؟
بله
تا حدودی
خیر
89 82)در هنگام وقوع رخدادهای امنیتی آیا در صورت نیاز روالی برای ارجاع به مراجع قانونی نظیر پلیس فتا و ... وجود دارد؟
بله
تا حدودی
خیر
90 83)آیا در شرکت شما، طرح تداوم کسب و کار تدوین شده است؟
بله
تا حدودی
خیر
91 84)آیا طرح فوق به تمام مخاطبین به شیوه ای مناسب اطلاع رسانی شده است؟
بله
تا حدودی
خیر
92 85)آیا طرح فوق مورد آزمایش و مانور قرار گرفته است؟
بله
تا حدودی
خیر
93 86)در صورت عدم وجود طرح تداوم کسب و کار، آیا برای شرایط انقطاع کسب و کار ملاحظات خاصی لحاظ شده است؟
بله
تا حدودی
خیر
94 87)آیا در سطح سوییچ Core شبکه افزونگی لحاظ شده است؟
بله
تا حدودی
خیر
95 88)آیا برای لینکهای ارتباطی بین ساختمان ها افزونگی لحاظ شده است؟
بله
تا حدودی
خیر
96 89)آیا برای سرویس دهنده ها افزونگی لحاظ شده است؟
بله
تا حدودی
خیر
97 90)آیا در سوییچینگ سطوح دیگر شبکه افزونگی لحاظ شده است؟
بله
تا حدودی
خیر
98 91)آیا لیستی از قوانین و بخش نامه های بالادستی در حوزه امنیت اطلاعات تدوین شده است؟
بله
تا حدودی
خیر
99 92)آیا اجرایی شدن قوانین به صورت مستمر، توسط مدیریت امنیت یا مدیر فناوری اطلاعات به صورت دوره ای و منظم پیگیری می شود؟
بله
تا حدودی
خیر
100 93)آیا برای محافظت از دارایی های معنوی در سازمان فرآیندی وجود دارد؟
بله
تا حدودی
خیر
101 94)آیا برای کنترل و محافظت از سوابق مختلف (فیزیکی/الکترونیکی) رویه ای وجود دارد؟
بله
تا حدودی
خیر
102 96)آیا روال و چک لیستی برای ارزیابی امنیتی سرورها در مجموعه شما وجود دارد؟
بله
تا حدودی
خیر
103 97)آیا روال و چک لیستی برای ارزیابی امنیتی سوییچ ها در مجموعه شما وجود دارد؟
بله
تا حدودی
خیر
104 98)آیا روال و چک لیستی برای ارزیابی امنیتی روترها در مجموعه شما وجود دارد؟
بله
تا حدودی
خیر
105 99)آیا روال و چک لیستی برای ارزیابی امنیتی رادیوها در مجموعه شما وجود دارد؟
بله
تا حدودی
خیر
106 100)آیا روال و چک لیستی برای ارزیابی امنیتی تجهیزات امنیتی در مجموعه شما وجود دارد؟
بله
تا حدودی
خیر
CAPTCHA